Historia

Föreningen bildades 1959 och de allra första medlemmarna kunde flytta in under 1960.