Välkommen till Brf Sandstenen

Brf Sandstenen förfogar över två hus med sammanlagt 54 lägenheter. Husen är belägna i Eriksberg på bekvämt avstånd från Uppsala innerstad (buss till Stora Torget tar 13 minuter).

På gångavstånd finns bland annat vårdcentral, Folktandvården, bibliotek, livsmedelsbutiker, bank, grundskola åk F-9 samt flera förskolor. Läs mer under fliken Service i närheten.

Samtidigt har vi ett av Uppsalas finaste naturreservat, Hågadalen, som närmaste granne. Fortsätter man genom Hågadalen kommer man fram till Nåsten som är ett vidsträckt skogsområde med löp- och gångstigar, ridstigar, bär och svamp.

Om du har någon fråga är du välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@sandstenen.se.

Hitta Hit