Värme och energi

Uppvärmningen sker via fjärrvärme.

För elhandeln anlitar vi för närvarande Telge Energi med förnybar el.