Tv, telefon, bredband

Husen är anslutna till Com Hem, och genom det särskilda uttaget kan man ansluta både tv, telefon och bredband.

De ordinarie telefonjacken finns dock kvar, och medlemmarna kan välja andra leverantörer för telefoni och bredband via dessa. Det finns ingen centralantenn kvar på huset, så tv-signalen måste tas via Com Hem-uttaget eller bordsantenn.